loson-dlya-tela-zhozhoba-relaxing-body-lotion-550-ml-big